اکسید روی کد 700  (Data Sheet)   

اکسید روی کد 700 از سرباره روی تولید می شود در صنایعی همچون لعاب کاشی سرامیک با کیفیت متوسط و در صنعت قطعات لاستیکی کاربرد دارد با توجه به اینکه خلوص این نوع اکسید روی 98/5 تا 99 درصد می باشد در برخی صنایع با توجه به قیمت و کیفیت مورد انتظار مقرون به صرفه می باشد .

  نسخه (آنالیز) قابل چاپ 


Description

Reference

shokuhieh method

Specification

Unit

Properties

No

…………………

SQ-201

Min  98.5

%

Purity of zinc oxide

1

ASTM D 4315

----

Max 0.05

%

Sieve Residue on 325 Mesh

2

ASTM  C25

----

Max  1.7

%

Loss on Heating

3

ISO 7888

----

Max  800

µs/cm

Electric Conductivity

4

ISIRI 8524

----

Max  1400

ppm

Lead Content

5

ISIRI 8524

----

Max   30

ppm

Cadmium Content

6

ISIRI 8524

----

Max  20

ppm

Manganese Content

7

ISIRI 8524

----

Max   20

ppm

Copper Content

8

ISIRI 8524

----

Max 110

ppm

Iron Content

9

…………………

SQ-209

………………….

m 2/g

Nitrogen Surface Area/BET

10

…………………

SQ-204

…………………

Crystal Structure 1300X

11

…………………

SQ-203

…………………

 Whiteness

12

…………………

SQ-205

…………………

%

Total Sulfur Content

13

…………………

SQ-206

Max  100

Par/10gr

Metalic Zinc Test

14

ASTM D 1817

----

 

Min 0.46

 

gr/cm3

Bulk density

15